img 004Udruženje Genezis okuplja inostrane proizvođače generičkih lekova i nosioce dozvola za stavljanje inostranih generičkih lekova u promet u Republici Srbiji. Osnovano je u januaru 2013. godine.

Genezis je osnovan kao nevladino, neprofitno, nepolitičko i nezavisno udruženje proizvođača i nosilaca dozvola za promet generičkih lekova, sa jasnom namerom da objedini i zastupa zajedničke interese svih svojih članova na tržištu Srbije.

Genezis, za sada, okuplja 15 kompanija – članova

Misija:

Genezis će se zalagati i za ostvarenje opštekorisnih društvenih ciljeva u proizvodnji, prometu i primeni generičkih lekova, radi poboljšanja lečenja i zdravstvene zaštite gradjana Srbije vodeći se osnovnim etičkim načelom- napredak u lečenju i prevenciji bolesti, poboljšanje kvaliteta zdravlja ljudi, kvaliteta zdravstvene zaštite i očekivanja bolesnika.

 

 

ŠTA SU GENERIČKI LEKOVI ?

Generički lekovi su farmaceutski preparati koji sadrže iste aktivne sastojke u istoj koncentraciji kao i poznatiji lekovi na osnovu kojih su nast...

Opširnije

GENERIČKI LEKOVI: KVALITETNI LEKOVI PO NIŽIM CENAMA

Proizvodnja generičkih lekova vrši se po strogim evropskim i medjunarodnim propisima i po najvišim standardima.

Sve kompanije koje proizvode ge...

Opširnije

GENERIČKI LEKOVI: BENEFIT ZA DRUŠTVO

Veliku dobit od korišćenja generičkih lekova ima i društvo obezbeđujući pacijentima kvalitetne, bezbedne i efikasne lekove .

Procenjena ušt...

Opširnije

GENERIČKI LEKOVI: PORAST U ZAPOŠLJAVANJU

Takođe, upotreba generičkih lekova doprinosi rastu zapošljavanja.

Proizvodjači generičkih lekova u Evropi posluju u naprednim istraživačkim...

Opširnije

GENERIČKI LEKOVI: POSVEĆENI BUDUĆNOSTI

Starenje stanovništva i ubrzan rast lečenja mnogih bolestri izazivaju Vladi širom sveta dodatno opterećenje na održivost zdravstvene zaštite. ...

Opširnije