Proizvodnja generičkih lekova vrši se po strogim evropskim i medjunarodnim propisima i po najvišim standardima.

Sve kompanije koje proizvode generičke lekove, koriste sastojke za svoje proizvode u skladu sa pravilima Dobre proizvodjačke prakse (GMP). Jednom rečju, generički lekovi podležu istim strogim standardima kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti kao i originatorski farmaceutski proizvodi.

img 006