Udruženje Genezis okuplja inostrane proizvođače generičkih lekova i nosioce dozvola za stavljanje inostranih generičkih lekova u promet u Republici Srbiji. Osnovano je u januaru 2013. Godine.

Genezis je osnovan kao nevladino, neprofitno, nepolitičko i nezavisno udruženje proizvođača i nosilaca dozvola za promet generičkih lekova,

sa jasnom namerom da objedini i zastupa zajedničke interese svih svojih članova na tržištu Srbije.

Genezis danas okuplja 14 kompanija – članova.
 

Misija:

Genezis će se zalagati za ostvarenje opštekorisnih društvenih ciljeva u proizvodnji, prometu i primeni generičkih lekova, radi poboljšanja lečenja i zdravstvene zaštite gradjana Srbije vodeći se osnovnim etičkim načelom- napredak u lečenju i prevenciji bolesti, poboljšanje kvaliteta zdravlja ljudi, kvaliteta zdravstvene zaštite i očekivanja bolesnika.

 

Vizija:

Udruženje treba da obezbedi:

 • Ulogu u konsultativnu zdravstvenu politiku odlučivanja
 • Održivost i konkurentnost priozvodjača inogeneričkih lekova
 • Uticaj na nacionalne mere koji obezbedjuje pristup i ravnopravnost inogeneričkim proizvodjačima
 • Stvaranje regulatornog okvira koji obezbedjuje direktan pristup generičkih lekova na tržište
 • Globalno usvajanje visoko kvalitetnih Evropskih standarda za generičke lekove
 • Dostupnost generičkih lekova pacijentima
 • Velike uštede u zdravstvenom sistemu

 

CILJEVI:

 

Ciljevi Udruženja su:

 • promocija važnosti inkluzije proizvođača i nosilaca dozvole za promet generičkih lekova,
 • uključivanje u procese donošenja odluka na nacionalnom i regionalnom nivou u oblasti proizvodnje i prometa generičkih lekova,
 • uključivanje u procese izrade i donošenja propisa u oblastima koje se direktno odnose na proizvođače i nosioce dozvola za promet generičkih lekova,
 • promocija rada Udruženja na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou,
 • doprinos razvoju novih pravaca za učešće privrednih subjekata u stvaranju povoljnijih uslova za obavljanje privrednih delatnosti, uz stvaranje boljih preduslova za kasnije delovanje,
 • efikasnije povezivanje sa drugim oblicima udruživanja kako u zemlji tako i u inostranstvu,
 • promena/poboljšanje odnosa stejkholdera prema ulozi proizvođača i nosilaca dozvola za promet generičkih lekova u procesu donošenja odluka u oblasti proizvodnje i prometa generičkih lekova,
 • promena/poboljšanje određenih privrednih grana gde su prisutni proizvođači i nosioci dozvola za promet generičkih lekova i podsticanje ceolokupnog društvenog razvoja na regionalnom i nacionalnom nivou.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 1. Organizuje prisustvo privrednih subjekata radnim sastancima;
 2. Komunicira sa nadležnim institucijama povodom direktnog dogovaranja oko interesa privrednih subjekata u procesu donošenja odluka;
 3. Zalaže se za ostvarivanje većih prava proizvođača i nosilaca dozvola za promet generičkih lekova putem učešća u razvoju strategija i propisa u oblasti proizvodnje i prometa generičkih lekova;
 4. Organizuje prisustvo regionalnih, nacionalnih i inostranih proizvođača i nosilaca dozvola za promet generičkih lekova u svim svojim aktivnostima;
 5. Vrši obrazovne aktivnosti, namenjene svim zainteresovanim učesnicima, o proizvođačima i nosiocima dozvole za promet generičkih lekova i njihovim pravima i obavezama u proizvodnji i prometu lekova;
 6. Organizuje stručne skupove iz oblasti proizvodnje, prometa i primene generičkih lekova;
 7. Vrši nabavku stručne literature i drugih izvora informacija namenjenih obrazovnim programima Udruženja;
 8. Vrši nabavku savremene obrazovne opreme, učila i demonstracionog i nastavnog materijala namenjenog realizaciji obrazovnih programa Udruženja;
 9. Bavi se publikovanjem materijala namenjenih promociji rada Udruženja i stručnih skupova koje Udruženje organizuje;
 10. Dodeljuje nagrade i priznanja pojedincima ili organizacijama za doprinos podršci afirmacije i popularizacije uloge i značaja proizvođača i nosilaca dozvola za promet generičkih lekova u zdravstvenoj zaštiti;
 11. Afirmiše Udruženje u sredstvima informisanja, na javnim skupovima i manifestacijama, putem posebnih promotivnih aktivnosti ili publikovanjem odgovarajućeg informativnog i promotivnog materijala;
 12. Preduzima druge aktivnosti koje su u skladu sa utvrđenim ciljevima Udruženja.

 

Upravni odbor:

Ljubiša Kukurić, Head of Representative Office Belgrade, Sandoz Pharmaceuticals d.d.,

Nevenka Urošević, Country Manager Belupo Ltd., Representative Office Serbia,

Zoltan Tamaš, Managing Direktor Goodwill Pharma Doo, Subotica,

Željko Milošević,

Jovica Todorović advokat,

Predsednik Udruženja

Ljubiša Kukurić (Sandoz)

Nadzorni odbor:

Jelena Kenić , Country Manager Richter Gedeon Nyrt

Milica Glišić,   Country Manager West Balkan Region Woerwag Pharma & Co.KG

Dejan Popović ,  Marketing and Sales Manager NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. 

Direktor udruženja

Ana Popović